Algemene voorwaarden

Op deelname aan één of meer programmaonderdelen van de Porsche Herfstmeeting 2013 (hierna: de meeting) zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Deelname aan één of meer van de programmaonderdelen van de meeting is geheel op vrijwillige basis.

De tourritten van de meeting zijn nadrukkelijk geen race of rally. De bestuurder van het aan deze tourritten deelnemende voertuig dient zich ten aller tijde aan de ter plaatse geldende verkeersregels te houden en mede weggebruikers (en hun voertuigen) te respecteren.

De organisatie van de meeting zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, welke de bestuurder of de eigenaar van het voertuig of enige andere derde lijdt verband houdende met (deelname aan één of meer programmaonderdelen van) de meeting, dan wel schade ontstaan tijdens heen- en/of terugreis of tijdens de aanwezigheid van de bestuurder of een derde bij één of meer programmaonderdelen van de meeting.

Met inschrijving voor deelneming aan de meeting verklaart de inschrijver akkoord te gaan met voormelde voorwaarden.

Klik hier om de aanvullende algemene voorwaarden te downloaden.

Comments are closed.